mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,697,897

จะกู้ออนไลน์ ต้องรู้ทันโจร

1. แยกแยะแอปฯ เงินกู้
1.1 แอปฯ เงินกู้ถูกกฎหมาย
– ให้เงินกู้เต็มจำนวน
– อัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่ทางการกำหนด
1.2 แอปฯ เงินกู้นอกระบบ
– ได้เงินไม่เต็มจำนวน แต่ต้องคืนเต็มจำนวน
– ดอกเบี้ย/ค่าปรับสูง
– ระยะเวลาชำระคืนสั้น
– โทรทวงหนี้แบบข่มขู่ คุกคาม
1.3 แอปฯ เงินกู้ปลอม
– หลอกให้โอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายไปก่อน เช่น ค่าค้ำประกัน ค่าทำสัญญา
– หลอกให้โอนเงินอีกเรื่อย ๆ แต่สุดท้ายไม่ได้ให้กู้จริง

2. ไม่แน่ใจอย่าเพิ่งคลิก
– ตรวจสอบรายชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตและโทรติดต่อสอบถามผู้ปล่อยกู้
3. เลือกดาวน์โหลดแอปฯ ที่ปลอดภัย
– ป้องกันการแฝงไวรัส หรือมัลแวร์ที่จะมาล้วงข้อมูล
4. อย่าลืมอ่านเงื่อนไขก่อนกู้
– อัตราดอกเบี้ย
– ระยะเวลาผ่อนชำระ
– วิธีการคืนเงินกู้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด