จำนวนผู้เข้าชม 11,317,818

Q&A ไขข้อสงสัยกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ “ป้องกัน ปกป้อง ประชาชนให้พ้นภัยข่าวปลอม”

1.ต้องส่งเอกสารใบสมัครและผลงานคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางใด?

สามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) พร้อมแนบ Link สำหรับดาวน์โหลดผลงาน และส่งมาที่

Email : antifakenewscenter@mdes.go.th

โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการสมัครฉบับจริง พร้อมทั้งสื่อบันทึกข้อมูลผลงานทั้งหมดมาที่

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่อยู่ 120 หมู่ 3 ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

2.ผู้สมัครทีมนิสิตและนักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ต้องเป็น นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 2 หรือเทียบเท่า) หรือ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1 – 2) ไม่จำกัดสาขาและคณะที่ศึกษาอยู่

3.ต้องมีสมาชิกในทีมทั้งหมดกี่คน?

ต้องมีสมาชิก ตั้งแต่ 2 คน ถึง 5 คน โดยสมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่สถาบันเดียวกัน

4.ปิดรับผลงานวันไหน?

ระบบจะปิดรับผลงานภายใน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาที่ประทับใน Email)

5.สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเยวกับโครงการได้ที่ช่องทางใด?

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-2141-6747 หรือ E-mail: antifakenewscenter@mdes.go.th

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content