mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,699,125

ประกาศ!!! รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดคลิปวิดีโอสั้น

ประกาศ!!! รายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดคลิปวิดีโอสั้น

สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ป้องกัน ปกป้อง ประชาชนให้พ้นภัยข่าวปลอม”

โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบสามารถอ่านรายละเอียดและกติกาได้ที่ https://bit.ly/3PKljDO

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด