จำนวนผู้เข้าชม 12,488,882

ดีอีเอส (DES) มอบรางวัลคลิปสั้นรู้ทันข่าวปลอม

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม โดยการประกวดนี้ได้รับความสนใจมีผู้ส่งคลิปแข่งขันชิงรางวัลประเภทนิสิต นักศึกษา จำนวน 58 ทีม ในช่วง 2 เดือนที่เปิดรับสมัครให้ส่งผลงาน และบุคลากรจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ โดยคลิปที่ได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ต่อไป 

ทั้งนี้ ผลรางวัลคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News” มีนิสิตนักศึกษา 13 ทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลและทุนการศึกษา ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 80,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล และทุนการศึกษาลดหลั่นกันในรางวัลลำดับต่อๆ ไป โดยมีรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ทีม Freshman

ชื่อผลงาน เฟคนิวส์ในชีวิตประจำวัน 101

สถาบัน : มหาวิทยาลัยพายัพ

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม SITI SPU X JUST FLIM ft.CU

ชื่อผลงาน คนรุ่นใหม่แบบ U NEW FACE อย่าโดนหลอกด้วย FAKE NEWS

สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม มั่นใจเกินร้อย หนูน้อยคนเก่ง

ชื่อผลงาน ชัวร์ก่อนแชร์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ทีม Chara Film

ชื่อผลงาน ยาเทวดา (กลุ่มข่าวสุขภาพอนามัย)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ทีม สรรหาฟิล์ม

ชื่อผลงาน ยาที่ดีคือ

สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

รางวัสชมเชย

ทีม MICMAIME

ชื่อผลงาน เรียนรู้ข่าวปลอม กับ น้องว่านน้ำ

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ทีม Six girls up

ชื่อผลงาน อย่าเชื่อถ้ายังไม่พิสูจน์

สถาบัน : มหาวิทยาลัยบูรพา

ทีม Young Film

ชื่อผลงาน แอนตี้เฟคนิวส์แมน (กลุ่มข่าวต้านภัยพิบัติ)

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

รางวัล Popular Vote

ทีม SITI SPU X JUST FLIM ft.CU

ชื่อผลงาน คนรุ่นใหม่แบบ NEW FACE อย่าโดนหลอกด้วย FAKE NEWS

สถาบัน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขณะที่กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอสั้นสำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “ป้องกันปกป้อง ประชาชนให้พ้นภัยข่าวปลอม” เพื่อชิงโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล มีผลงานจาก 5 หน่วยงานได้รับรางวัล ดังนี้

 1. ทีม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10

ชื่อผลงาน Anti Fake News

 1. ทีม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ชื่อผลงาน The Call : สายต้องห้าม

 1. ทีม สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น

ชื่อผลงาน ฟ้าทะลาย ยายเพ็ญนี่

 1. ทีม เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อผลงาน “Check Sure Share” เซ็ก ชัวร์ แชร์

 1. ทีม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5

ชื่อผลงาน ยายเม้าเต้าข่าว

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ต้องได้รับรางวัลเกียรติบัตรรายบุคคล 6 หน่วยงาน ได้แก่

 1. ทีม กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ชื่อผลงาน เช็ก ชัวร์ แชร์

 1. ทีม ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า

ชื่อผลงาน สืบ สำรวจ สังเกต สกัดข่าวปลอม

 1. ทีม สำนักงานสถิติอุทัยธานี

ชื่อผลงาน ลือ เรื่องไม่จริง เท่ากับทำลายเศรษฐกิจชุมชน

 1. ทีม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11

ชื่อผลงาน ชุมชนกัญชา พารวย

 1. ทีม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

ชื่อผลงาน เช็ก ชัวร์ ตื่นแต่ไม่ตื่นตระหนก

 1. ทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ชื่อผลงาน เช็กก่อน…ชัวร์กว่า

โดยนายชัยวุฒิ กล่าวว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนั้นบูรณาการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือในการประสานการตรวจสอบข่าวปลอมกับหน่วยงานต่างๆ และนับตั้งแต่ปี 63 – ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือมากที่สุด 10 ลำดับแรกดังนี้ 

 • กรมประชาสัมพันธ์ จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 1012 เรื่อง ตอบกลับ 1,008 เรื่อง 
 • กรมการแพทย์ จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 417 เรื่อง ตอบกลับ 408 เรื่อง
 • สำนักงานประชาสัมพันธ์กทม. จำนวนที่ส่ง ตรวจสอบ 214 เรื่อง ตอบกลับ 214 เรื่อง 
 • กรมการขนส่งทางบก จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 104 เรื่อง ตอบกลับ 103 เรื่อง
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 111 เรื่อง ตอบกลับ 99 เรื่อง 
 • กรมบัญชีกลาง จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 74 เรื่อง ตอบกลับ 73 เรื่อง
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 63 เรื่อง ตอบกลับ 61 เรื่อง 
 • กรมชลประทาน จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 59 เรื่อง ตอบกลับ 59 เรื่อง 
 • กรมการจัดหางาน จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 60 เรื่อง ตอบกลับ 58 เรื่อง

และสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวนที่ส่งตรวจสอบ 52 เรื่อง ตอบกลับ 49 เรื่อง

ด้านภาพรวมของข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่จัดตั้งศูนย์ฯ เมื่อเดือน พ.ย. 62 – 20 ก.ค. 65 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 799,705,387 ข้อความ มีเรื่องที่ส่งตรวจสอบ 16,843 เรื่องโดยหมวดหมู่สุขภาพ ครองอันดับ 1 คิดเป็น 494 รองลงมาเป็นหมวดหมู่นโยบายรัฐ 96% หมวดหมู่เศรษฐกิจ 39 และหมวดหมู่ภัยพิบัติ 2%

ด้านนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัจฯ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอสั้นฯ ในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการสร้างการรับรู้ ในการรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมให้กับประชาชน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการเลือกรับ และปรับใช้สื่อเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนกลุ่มเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไต้แก่ ประเภทนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระตับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 2) และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1 – 2) หรือเทียบเท่า ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท และประเภทหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ภายใต้หัวข้อ “ป้องกัน ปกป้อง ประชาชนให้พ้นภัยข่าวปลอม”

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ https://fakenews.ntcloudbox.com/s/XZp9zESCrkDp2xB

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content