mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,953

กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมภาคตะวันออก ปี 2565

ดีอีเอส ปูพรมกิจกรรมปั้นเครือข่ายช่วยงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเวทีกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ภาคตะวันออก โฟกัสการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายคนทำงานช่วยขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และเฝ้าระวังโซเชียลสีเทา

นายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า วันนี้ (19 ส.ค. 65) ได้รับมอบหมายจากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานพิธีเปิดงานการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ภาคตะวันออก ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้มีการจัดต่อเนื่องทุกปี ครอบคลุม 4 ภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาคประชาสังคม และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการทำงานขับเคลื่อนการตรวจสอบเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหา และข่าวสารบิดเบือนที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

โดยจากบริบทในปัจจุบัน ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโซเชียลอย่างกว้างขวาง ทำให้บางกลุ่มนำไปเป็นช่องทางบิดเบือนและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม หรือทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน การทำงานร่วมกับเครือข่ายจึงมีความสำคัญ เพราะจะช่วยเป็นหูเป็นตา และหากหากพบว่ามีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เช่น พนันออนไลน์ ลามกอนาจาร หมิ่นสถาบัน ละเมิดลิขสิทธิ์ และเข้าข่ายผิดกฎหมายอาหารและยา กระทรวงดิจิทัลฯ จะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นผู้ยื่นเรื่องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ปิดกั้นหรือลบข้อมูล

ขณะที่ หากพบเบาะแสหรือปัญหาเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์ และภัยจากแก๊ง Call Center สามารถแจ้งมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 หรือสายด่วน 1441 ของตำรวจไซเบอร์ และสามารถแจ้งความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ศูนย์รับแจ้งความออนไลน์ในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี www.thaipoliceonline.com

สำหรับกิจกรรมสร้างการรับรู้ฯ ในปีนี้ เน้นเจาะจงกลุ่มเป้าหมายให้ตรงประเด็นการสื่อสารเกี่ยวกับข่าวปลอม ได้แก่ กลุ่มวิทยุอาสาสมัครสมาสมาคมวิทยุสื่อสาร กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อช่วยต่อยอดในการขยายผลสร้างการรับรู้ รู้เท่าทัน รู้วิธีสังเกตข่าวปลอม และช่องทางการแจ้งเบาะแส

“กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จะเป็นเครือข่ายในขับเคลื่อนการตรวจสอบเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาและข่าวสารที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะข้อมูลที่บิดเบือนและปัญหาข่าวปลอม อันจะช่วยภาครัฐสามารถชี้แจงทำความเข้าใจ และเผยแพร่ความถูกต้องให้กับประชาชน มุ่งหวังให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย” นายทศพลกล่าว

ขณะเดียวกัน กระทรวงดิจิทัลฯ และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยังได้ร่วมงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ประกอบด้วย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง (ANSCOP) (ศตปค.ตร.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ระดมทุกกลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนคนไทยรู้เท่าทันสื่อลวง ทั้งในแง่ของการจัดการกับข่าวปลอม และการปราบปรามดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย กรณีเป็นการกระทำความผิดทางเทคโนโลยี ตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมฯ ในวันนี้ จะเป็นการสร้างเครือข่ายและกลไกในพื้นที่ ในการตรวจสอบ แจ้งเบาะแส และที่สำคัญช่วยเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยจะได้รับทราบกระบวนการตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง  วิธีเช็คแหล่งที่มา วิธีสังเกตหัวข้อพาดหัวข่าว และช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ปัจจุบัน ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้จัดทำช่องทางสำหรับการตรวจสอบข่าว และแจ้งเบาะแสไว้ 5 ช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com  เฟซบุ๊ก  Anti-Fake News Center ทวิตเตอร์ @AfncThailand  บัญชีไลน์ทางการ @antifakenewscenter   และสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87

สามารถดาวน์โหลดรูปภาพ ได้ที่ https://fakenews.ntcloudbox.com/s/JYsCy7yj6EjAN6b

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด