จำนวนผู้เข้าชม 12,089,270
ข่าวปลอม
เศรษฐกิจ

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประเทศไทยขุดน้ำมันดิบได้มากกว่า 40% ของความต้องการใช้ แต่ต้องส่งออกเพราะไม่มีคลังเก็บน้ำมันที่กลั่นเกิน

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่องประเทศไทยขุดน้ำมันดิบได้มากกว่า 40% ของความต้องการใช้ แต่ต้องส่งออกเพราะไม่มีคลังเก็บน้ำมันที่กลั่นเกิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ
จากกรณีที่มีการแชร์ข้อความว่าประเทศไทยขุดน้ำมันดิบได้มากกว่า 40% ของที่ต้องการใช้ แล้วทำไมต้องส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป แล้วบอกว่าไม่มีคลังเก็บน้ำมันที่กลั่นเกินความต้องการใช้ ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ชี้แจงว่า การจัดหาพลังงานในประเทศที่ผ่านมาไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ และต้องนำเข้าพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ โดยข้อมูลเฉลี่ยเดือนมกราคม ถึง ตุลาคม 2564 ความต้องการน้ำมันดิบเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ประมาณ 951 พันบาร์เรลต่อวัน แต่ผลิตได้ในประเทศเพียง 100 พันบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนที่เหลือต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
โดยสรุปประเทศไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะน้ำมันดิบ โดยนำน้ำมันดิบมาผ่านกระบวนการกลั่นเพื่อแยกสารประกอบออกเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ ตามที่ผู้บริโภคต้องการ อาทิ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันอากาศยาน น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา และยางมะตอย โดยที่โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยได้ถูกออกแบบมาเพื่อการกลั่นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปสำหรับใช้ภายในประเทศเป็นหลัก เพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.eppo.go.th หรือโทร. 02 6121555
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : จากข้อมูลเฉลี่ยเดือน ม.ค. – ต.ค. 64 ความต้องการน้ำมันดิบเพื่อกลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ประมาณ 951 พันบาร์เรลต่อวัน แต่ผลิตได้ในประเทศเพียง 100 พันบาร์เรลต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เท่านั้น ไม่ใช่ขุดน้ำมันดิบได้มากกว่า 40% ของความต้องการใช้ตามที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใด

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content