จำนวนผู้เข้าชม 12,089,417
ข่าวบิดเบือน
เศรษฐกิจ

ข่าวบิดเบือน ปตท. ขายส่งดีเซลให้พม่าลิตรละ 14 บาท และให้พ่อค้าฝั่งพม่านำน้ำมันกลับมาขายให้คนไทยลิตรละ 21 บาท

ตามที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ปตท. ขายส่งดีเซลให้พม่าลิตรละ 14 บาท และให้พ่อค้าฝั่งพม่านำน้ำมันกลับมาขายให้คนไทยลิตรละ 21 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีคลิปวิดีโอ ที่มีเนื้อหาว่า ปตท.ขายส่งน้ำมันดีเซลให้ประเทศพม่าลิตรละ 14.40 บาท และให้พ่อค้าฝั่งประเทศพม่านำน้ำมันของปตท. ย้อนกลับมาขายให้คนไทยลิตรละ 21 บาทนั้น ทางบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า คลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่มีการแชร์ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำมันต่ำกว่าในปัจจุบัน และรถบรรทุกตามที่ปรากฏในคลิป ไม่ใช่รถขนส่งในระบบของ โออาร์ และไม่ได้รับน้ำมันจาก โออาร์ (หรือ ปตท.) แต่อย่างใด

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ โออาร์ เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบกิจการค้าน้ำมันและการขายปลีก เป็นหนึ่งในผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 และเป็นผู้บริหารและให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการ SME ในกิจการสถานีน้ำมัน พีทีที สเตชั่น (PTT Station) หรือที่เดิมรู้จักกันในชื่อสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งโออาร์ จำหน่ายและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปต่างประเทศเช่นเดียวกับผู้ประกอบการค้าน้ำมันหลายราย ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสถิติการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงได้จากเว็บไซต์ของ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน www.doeb.go.th โดยโออาร์ จำหน่ายและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในราคาตลาด (Market Price) อ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ (MOPs) ซึ่งเป็นตลาดกลางซื้อขายน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ดำเนินการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้กฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่ควบคุมโดยหน่วยงานภาครัฐอย่างถูกต้อง โดยผ่านพิธีการศุลกากรและมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศุลกากร สรรพสามิต และศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ราคาน้ำมันที่ส่งออกเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีและเงินส่งเข้ากองทุนต่าง ๆ ที่รัฐกำหนดให้จัดเก็บสำหรับการใช้ภายในประเทศ ได้แก่ ภาษีเทศบาล ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และค่าการตลาด ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่ใช่ราคาที่จำหน่ายในต่างประเทศ โครงสร้างราคาน้ำมันในแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนโยบายด้านพลังงานและการจัดเก็บภาษีของแต่ละประเทศ

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pttor.com หรือโทร. 1365 Contact Center

บทสรุปของเรื่องนี้ : โออาร์มีการจำหน่ายและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในราคาตลาด โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นข้อมูลเดือนพ.ค. 64 ที่ผ่านมา ซึ่งรถบรรทุกที่ปรากฏในคลิป ไม่ใช่รถขนส่งในระบบของโออาร์ และไม่ได้รับน้ำมันจาก โออาร์ หรือ ปตท. แต่อย่างใด

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content