จำนวนผู้เข้าชม 22,786,488
อาชญากรรมออนไลน์
อาชญากรรมออนไลน์

ตัดวงจร #อาชญากรรมออนไลน์ 12 มิถุนายน 2567

ตัดวงจร #อาชญากรรมออนไลน์ 12 มิถุนายน 2567

เพจปลอมต้องระวัง

1. เพจ “ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไซเบอร์ทางออนไลน์” หลอกลวง แจ้งความออนไลน์
https://www.facebook.com/ads/library/?id=375965098115487

2. เพจ “Hoàng4” หลอกลวง ลงทุนหุ้น
https://www.facebook.com/ads/library/?id=25555641697385043

3. เพจ “Nathan Adam” หลอกลวง สินเชื่อออนไลน์
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1200812334420697

4. เพจ “Fintech app” หลอกลวง สินเชื่อออนไลน์
https://www.facebook.com/ads/library/?id=307034205789012

5. เพจ “หน่วยงานช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมทางออนไลน์
” หลอกลวง แจ้งความออนไลน์
https://www.facebook.com/ads/library/?id=1146643916386250

ปลอมแน่..กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ยืนยัน!

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด