จำนวนผู้เข้าชม 12,090,048

เตรียมหาอาสาสมัครเคยปลูกฝีในอดีต ทดสอบวัคซีนโรคฝีดาษลิง จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเตรียมหาอาสาสมัครเคยปลูกฝีในอดีต ทดสอบวัคซีนโรคฝีดาษลิง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมหาอาสาสมัครที่เคย “ปลูกฝี” โรคฝีดาษในอดีตของประเทศไทยช่วงปี 2520 และ ปี 2522 เพื่อมาเจาะเลือด นำมาทดสอบกับ “วัคซีนโรคฝีดาษ” ซึ่งได้เก็บสำรองไว้เป็นทางเลือก เนื่องจากเป็นวัคซีนรุ่นเก่ามีรูปแบบการฉีด คือ ต้องปลูกฝี และอาจทำให้มีแผลเป็นได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ดำเนินการขอเก็บตัวอย่างเชื้อจากผู้ป่วยยืนยันโรค “ฝีดาษลิง” ที่พบในไทย เพื่อทำการเพาะเชื้อในห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบต่อประสิทธิภาพของวัคซีนโรคฝีดาษ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www3.dmsc.moph.go.th หรือโทร. 02 9510000

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content