mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,698,695

วิจัย “ยาเลิกบุหรี่” สำเร็จ องค์การเภสัชกรรมวิจัยยาไซทิซีน พร้อมนำขายต้นปี 67 จริงหรือ ?

ตามที่มีการแชร์ข่าวสารบนสื่อออนไลน์เรื่องวิจัย “ยาเลิกบุหรี่” สำเร็จ องค์การเภสัชกรรมวิจัยยาไซทิซีน พร้อมนำขายต้นปี 67 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

องค์การเภสัชกรรม ได้วิจัยและพัฒนายาเลิกบุหรี่ชนิดใหม่ คือ ยาเม็ดไซทิซีน จีพีโอ (1.5 มิลลิกรัม) เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยองค์การเภสัชกรรมร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ ผลการวิจัยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผลดี ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเภทยาควบคุมพิเศษ ที่จำหน่ายได้ในสถานพยาบาลเท่านั้น โดยองค์การเภสัชกรรม จะเริ่มผลิตจำหน่ายยาในเดือนมกราคม 2567

website 2159

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www2.gpo.or.th หรือโทร 02 203 8000 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด