จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

น้ำตาลช่วยลดความรู้สึกอิ่มได้ หรือที่เรียกกันว่า กระเพาะของหวาน จริงหรือ?

ตามที่มีการบอกต่อเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลช่วยลดความรู้สึกอิ่มได้ หรือที่เรียกกันว่า กระเพาะของหวาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากการวิจัยของ Russell Keast จาก Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า กระเพาะอาหารของมนุษย์มีความยืดหยุ่น สามารถขยายตัวตามปริมาณอาหารที่กินเข้าไป และเมื่ออาหารเข้าไปปริมาณมาก ๆ จนเต็มกระเพาะ จะทำให้รู้สึกแน่นและอิ่ม แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปลี่ยนเป็นขนมหวาน ความอิ่มจะลดลงหรือกระเพาะขยายตัว และสามารถกินเพิ่มเข้าไปได้อีก

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Barbara Rolls จาก Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ระบุว่า น้ำตาลทำให้สมองรับรู้ถึงการอิ่มลดลง สามารถกินอาหารเพิ่มได้อีก แต่ไม่ใช่แค่เฉพาะของหวานเท่านั้น หากกินอาหารหลายเมนูใน 1 มื้อ จะสามารถกินอาหารได้ในปริมาณที่มากว่ากินอาหารเมนูเดียว

website stamp 4704

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.anamai.moph.go.th หรือ โทร. 02-590-4000

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด