จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ไปรษณีย์เตือนมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากจดหมายหรือพัสดุ

ตามที่มีการกระจายข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องไปรษณีย์เตือนมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากจดหมายหรือพัสดุ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความว่า ไปรษณีย์เตือนมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากจดหมายหรือพัสดุ ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยยังไม่มีรายงานว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากการรับพัสดุหรือจดหมายรวมถึงยังไม่มีรายงานพนักงานและลูกจ้างของไปรษณีย์ไทยติดเชื้อ

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนักและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่เข้มงวดเป็นอย่างดี โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% และทำความสะอาดมือบ่อย ๆ ในที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ฉีดเช็ดแอลกอฮอล์อย่างน้อยทุก 20 นาที มีบริการเจลทำความสะอาดมือ ส่วนเคาน์เตอร์บริการจะเว้นช่องบริการ 1 ช่อง พร้อมตีเส้นระยะห่าง 1 เมตร สำหรับคิวรอใช้บริการ เว้นเก้าอี้นั่ง 1 เมตร โดยจะต้องติดตั้ง QR Code สำหรับแอปพลิเคชันไทยชนะทุกแห่ง ขณะที่ศูนย์ไปรษณีย์ต้องดูแลความสะอาดไปรษณียภัณฑ์ทุกชิ้น พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อรถขนส่งไปรษณีย์ทุกคัน รวมถึงพัสดุทุกชิ้น สิ่งของที่มาจากต่างประเทศ รวมถึงการนำจ่ายสิ่งของไปรษณีย์ไทยได้กำชับให้บุรุษไปรษณีย์ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนออกนำจ่ายสิ่งของทุกครั้ง

website stamp 3802

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสารจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือโทร. 02 8313131

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยยังไม่มีรายงานว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากการรับพัสดุหรือจดหมาย รวมถึงยังไม่มีรายงานพนักงานและลูกจ้างของไปรษณีย์ไทยติดเชื้อ ทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ตระหนักและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ที่เข้มงวดเป็นอย่างดี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด