mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,919

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์ BS สารสกัดสมุนไพรฟื้นภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส ต้านการอักเสบของปอด

ตามที่มีการระบุสรรพคุณว่า ผลิตภัณฑ์ BS สารสกัดสมุนไพรฟื้นภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส ต้านการอักเสบของปอด ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการอ้างสรรพคุณว่า เป็นสารสกัดจากสมุนไพรที่ช่วยฟื้นภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส ต้านการอักเสบของปอด ของผลิตภัณฑ์ BS นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในชื่อ บีเอส (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) BS (Dietary Supplement Product) อย. 73-1-00154-5-0089 ซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่ได้ประเมินข้อมูลประสิทธิผลในการสร้างภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเจริญของเชื้อไวรัส และลดการอักเสบของปอดจากการติดเชื้อ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการบำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค และต้องแสดงคำเตือนดังกล่าวบนฉลาก หากผู้ป่วยหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพื่อหวังผลในการสร้างภูมิคุ้มกับยับยั้งการเจริญของเชื้อไวรัส และลดการอักเสบของปอดจากการติดเชื้อ อาจเสียเงินเปล่า เสียโอกาสในการรักษา และเสียชีวิตได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1556 และสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ในการยื่นขออนุญาตของผลิตภัณฑ์ BS ไม่ได้ประเมินข้อมูลประสิทธิผลในการสร้างภูมิคุ้มกัน ยับยั้งการเจริญของเชื้อไวรัส และลดการอักเสบของปอดจากการติดเชื้อ ตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด