จำนวนผู้เข้าชม 11,317,327

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ผลิตภัณฑ์ วิจิตรมาลา ช่วยลดเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และไตเสื่อม

ตามที่มีการใช้คำโฆษณาสรรพคุณผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ วิจิตรมาลา ช่วยลดเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และไตเสื่อม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิจิตรมาลา โดยระบุสรรพคุณว่าช่วยลดเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และไตเสื่อมได้นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามที่ปรากฏดังกล่าวแล้วพบว่า ประกอบด้วย ตัวยาสมุนไพรจำนวน 7 ชนิดคือ โสม ถั่งเช่า เมล็ดหมามุ่ย โด่ไม่รู้ล้ม กําลังช้างสาร ม้ากระทืบโรง และปลาไหลเผือก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสูตรตํารับแล้วเห็นว่า มิได้มีสรรพคุณ ในการช่วยลดเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และไตเสื่อม ตามที่กล่าวอ้าง โดยจากการสืบค้นข้อมูลวิชาการ ไม่พบปรากฏหลักฐานข้อมูลการวิจัยถึงประสิทธิผล และความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรดังกล่าว เพื่อรักษาเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และไตเสื่อม และจากการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ไม่พบปรากฏผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว ได้รับการขึ้นทะเบียนตํารับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ หรือหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ www.fda.moph.go.th หรือโทรสายด่วน อย. 1556

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : จากการสืบค้นข้อมูลวิชาการ ไม่พบปรากฏหลักฐานข้อมูลการวิจัยถึงประสิทธิผล และความปลอดภัยในการใช้สมุนไพรดังกล่าว เพื่อรักษาเบาหวาน ความดัน ไขมันสูง และไตเสื่อม และในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากอย. ไม่พบปรากฏผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าว ได้รับการขึ้นทะเบียนตํารับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่อย่างใด

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content