mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 20,871,925
</p>

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันให้ผลดีกว่าการออกกำลังกาย อายุยืนและละลายลิ่มเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดี

ตามที่มีคำแนะนำด้านสุขภาพเรื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันให้ผลดีกว่าการออกกำลังกาย อายุยืนและละลายลิ่มเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีผู้แชร์ข้อมูลว่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันให้ผลดีกว่าการออกกำลังกาย ทำให้อายุยืน และละลายลิ่มเลือดให้เลือดไหลเวียนได้ดีนั้น ทางสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า งานวิจัยที่กล่าวอ้างเป็นงานวิจัยที่มีข้อจำกัด โดยเก็บข้อมูลจากคนที่มีสุขภาพดีและมีอายุมากกว่า 90 ปี ขึ้นไป และดื่มสุราทุกวันในปริมาณ 1 ดื่มมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งการดื่มสุรายังเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ผลต่อสมอง ทำให้สมองเสื่อม ความคิด ความจำบกพร่อง การตัดสินใจและการใช้เหตุผลผิดพลาด ผลต่อระบบทางเดินอาหาร ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ เกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบ เลือดออกในกระเพาะอาหาร ซึ่งถ้ามีเลือดออกมากอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้

ในทางกลับกันงานวิจัยอื่น ๆ มีการกล่าวถึงโทษจากการดื่มสุราอย่างชัดเจนว่า การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จะทำให้ผู้ดื่มขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาท หรือเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน บางรายบาดเจ็บร้ายแรงที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิต

website stamp 4588

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.pmnidat.go.th/thai/ หรือโทร. 0-2590-6000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการเก็บข้อมูลจากคนที่มีสุขภาพดีและมีอายุมากกว่า 90 ปี ขึ้นไป และดื่มสุราทุกวันในปริมาณ 1 ดื่มมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งการดื่มสุรายังเกิดพิษต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ผลต่อสมอง ทำให้สมองเสื่อม ความคิด ความจำบกพร่อง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด