จำนวนผู้เข้าชม 12,089,149
ข่าวบิดเบือน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข่าวบิดเบือน ผู้ที่มีอาการปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ชัด หากไป รพ. ภายใน 3 ชม. จะได้รับการตรวจฟรีโดย สปสช.

ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ที่มีอาการปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ชัด หากไป รพ. ภายใน 3 ชม. จะได้รับการตรวจฟรีโดย สปสช. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากที่มีการโพสต์รูปภาพที่มีข้อมูลระบุว่าผู้ที่มีอาการปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ชัด หากไปรพ. ภายใน 3 ชม. จะได้รับการตรวจ CT scan และฉีดยา RtPA ฟรี โดย สปสช. ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ภาพดังกล่าวไม่ถูกต้องทั้งหมด หากมีอาการปากเบี้ยว แขน ขาอ่อนแรง พูดไม่ชัด แล้วไปรับการรักษายังรพ. ที่อยู่ในเครือข่าย Stroke Fast Track น่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วกว่า หากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Stroke แน่ ๆ จะได้รับยาละลายลิ่มเลือดที่มีราคาแพงจริง ซึ่งการพบหมอเร็วหรือ Golden Period จะทำให้พิการน้อยหรือไม่พิการเลย โดยทั้งหมดอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ คนไข้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มที่หน่วยบริการ

สำหรับการไป รพ. ช้าจะไม่ได้รับการรักษานั้นไม่จริง เพียงแต่ผลของการรักษาอาจจะได้ผลไม่ดีเท่ากับพบแพทย์ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด และไป รพ. ได้ทุกแห่งทั่วประเทศนั้นไม่ผิด เพียงแต่ว่าไม่ได้มีข้อความว่า “ถ้าเป็น รพ. นอกเครือข่าย แล้วอาการไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉิน อาจจะต้องจ่ายเงินเอง” หากข้อความไม่ครบถ้วนจะทำให้เข้าใจผิด จริง ๆ แล้วคนไทยทุกคนเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต สามารถเข้า รพ. อะไรก็ได้อยู่แล้ว โดยขณะให้บริการจะมีการตรวจสอบไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินก่อนว่าอาการที่คนเข้ามา ถ้าเข้าเกณฑ์เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสามารถเรียกเก็บจากหน่วยงานของรัฐภายใน 72 ชั่วโมง เพียงแต่หาก รพ.รักษาไม่ได้รพ. ต้องส่งต่อไป รพ. ที่มีศักยภาพสูงกว่า

ปัจจุบันสปสช. จัดทำแผ่นภาพข้อมูลแบบใหม่เผยแพร่ เน้นว่าถ้ามีอาการแล้วไม่ใช่เป็นการไป รพ. ได้ทั่วประเทศ แต่สามารถไป รพ. จังหวัด รพ. ศูนย์ และรพ. ในเครือข่าย Stroke Fast Track ที่มีประมาณ 200 แห่งทั่วประเทศ จะทำให้การรักษาเข้าถึงบริการได้เร็วและมีประสิทธิภาพกว่า อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าหากมีอาการอาการปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรงข้างเดียว และพูดไม่ชัด ให้โทรเรียกหน่วยเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 หรือสอบถามสายด่วน สปสช.1330 ได้ตลอด 24 ชม.

ดังนั้นข้อมูลและภาพที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน จึงขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.nhso.go.th/ หรือโทรสายด่วน 1330

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : หากมีอาการดังกล่าว แล้วไปรับการรักษายังรพ. ที่อยู่ในเครือข่าย Stroke Fast Track น่าจะได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วกว่า โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม แต่หากไป รพ. ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย แล้วอาการไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉิน อาจจะต้องจ่ายเงินเอง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content