จำนวนผู้เข้าชม 9,989,405
ข่าวบิดเบือน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข่าวบิดเบือน ประเทศไทยเตรียมรับมือรังสีเอ็กซ์-คลื่นวิทยุ ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมขาดหาย ร่างกายอ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ประเทศไทยเตรียมรับมือรังสีเอ็กซ์-คลื่นวิทยุ ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมขาดหาย ร่างกายอ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีที่มีการโพสต์ให้ข้อมูลระบุว่า มาอีกแล้วรังษีเอ็กซ์-คลื่นวิทยุ จะทำให้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ดาวเทียมขาดหาย ร่างกายอ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย เหนื่อยง่าย ปวดหัวแบบไม่ทราบสาเหตุนั้น ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงดังนี้

รูปจากภาพ เป็นภาพที่ได้มาจาก D Region Absorption Predictions (D-RAP)” ที่จัดทำโดย Space Weather Prediction Center (SWPC) ของ National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นแผนที่แสดงการทำนายปริมาณรังสีเอ็กซ์ที่จะกระทบกับโลก โดยผลิตภัณฑ์ D-RAP นี้ มีไว้เพื่อทำนายผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการโทรคมนาคม สื่อสารคลื่นวิทยุในช่วงคลื่นความถี่สูง (3-30MHz) เนื่องจากคลื่นวิทยุในช่วงนี้อาศัยการสะท้อนกับชั้นไอโอโนสเฟียร์กลับลงมายังบนโลก ปริมาณรังสีเอ็กซ์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงสามารถส่งผลกระทบกับการสื่อสารในช่วงคลื่นวิทยุดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม สัญญาณอินเทอร์เน็ต และดาวเทียม ไม่ได้อาศัยการสะท้อนออกจากชั้นไอโอโนสเฟียร์ดังกล่าว รังสีเอ็กซ์จึงไม่ได้มีผลกระทบใดๆ กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตและดาวเทียม นอกจากนี้ รังสีเอ็กซ์นั้น ยังถูกดูดกลืนไปโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ชั้นไอโอโนสเฟียร์ จึงไม่มีรังสีใดๆ ที่ตกลงมายังพื้นโลก ส่วนที่มีการระบุว่า ปริมาณรังสีที่จะทำให้เกิดอาการ radiation sickness คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ฯลฯ นั้น จะต้องอยู่ในปริมาณที่สูงมาก สูงเกินกว่าที่เครื่องฉายรังสีเอ็กซ์ในโรงพยาบาลจะสามารถผลิตได้ ซึ่งเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ยากมาก นอกจากในกรณีที่สัมผัสกับการปนเปื้อนจากสารกัมมันตรังสีโดยตรง

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th/index.php หรือโทร (+66) 053-121268-9

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : คลื่นวิทยุคลื่นความถี่สูงอาศัยการสะท้อนกับชั้นไอโอโนสเฟียร์กลับลงมายังบนโลก ปริมาณรังสีเอ็กซ์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงสามารถส่งผลกระทบกับการสื่อสารในช่วงคลื่นวิทยุดังกล่าวได้ แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ต และดาวเทียม ไม่ได้อาศัยการสะท้อนออกจากชั้นไอโอโนสเฟียร์ รังสีเอ็กซ์จึงไม่ได้มีผลกระทบใดๆ และการทำให้เกิด radiation sickness คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ฯลฯ นั้น จะต้องอยู่ในปริมาณที่สูงมาก สูงเกินกว่าที่เครื่องฉายรังสีเอ็กซ์ในโรงพยาบาลจะสามารถผลิตได้ ซึ่งเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ยากมาก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content