จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974
ข่าวบิดเบือน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ข่าวบิดเบือน นักวิทย์จีนทดลองไวรัสโคโรนาตัวใหม่ในหนู เชื้อรุนแรงทำลายสมองโดยตรง อัตราการตายถึง 100%

ตามที่มีการโพสต์เรื่องนักวิทย์จีนทดลองไวรัสโคโรนาตัวใหม่ในหนู เชื้อรุนแรงทำลายสมองโดยตรง อัตราการตายถึง 100% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

กรณีการโพสต์ระบุว่า นักวิทย์จีนทดลองไวรัสโคโรนาตัวใหม่ในหนู เชื้อรุนแรงทำลายสมองโดยตรง อัตราการตายถึง 100% ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ GX_P2V ในตัวนิ่มที่ถูกจับกุมในจังหวัดกวางซีและกวางตุ้งของจีนโดยตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อของตัวนิ่มด้วยเทคนิค metagenomic sequencing ซึ่งพบไวรัสโคโรนาในเนื้อเยื่อดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับ SARS-CoV-2 สูงถึง 85-92% โดยเฉพาะบริเวณ receptor-binding domain ของไวรัสโคโรนาที่พบในเนื้อเยื่อของตัวนิ่มที่มาจากกวางตุ้งมีความคล้ายคลึงกับ SARS-CoV-2 สูงถึง 97% นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาความรุนแรงของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ GX_P2V ในหนูที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้แสดงโปรตีนตัวรับ ACE2 ของมนุษย์ พบว่า GX_P2V ทําให้หนูตาย 100% ภายใน 7-8 วันหลังการติดเชื้อ

โดยพบไวรัสในสมองของหนูในระยะหลังมากกว่าระยะแรก สันนิษฐานว่าการติดเชื้อในสมองอย่างรุนแรงในระยะหลังอาจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของหนู เนื่องจากหนูในงานวิจัยนี้ถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้มีความอ่อนแอมากกว่าหนูปกติ จึงมีความรุนแรงในหนูเหล่านี้มากกว่า จากงานวิจัยนี้จะเห็นว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ GX_P2V ไม่ใช่ไวรัสตัวใหม่และไม่ใช่โควิดสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด หากแต่เป็นไวรัสจากตัวนิ่มที่เคยพบมาก่อนแล้วและยังไม่เคยพบว่าสามารถติดในคนได้ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ตัวนิ่มอาจเป็นรังโรคที่สำคัญของเชื้อไวรัส รวมถึงสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ด้วย เช่น ค้างคาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดสู่มนุษย์ได้เหมือนโควิด 19 จึงควรมีการควบคุมการค้าสัตว์ป่าเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอุบัติใหม่

website stamp 3977

ดังนั้นข้อมูลที่มีการโพสต์ และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www3.dmsc.moph.go.th หรือโทร. 02 9510000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ GX_P2V ในตัวนิ่มที่ถูกจับกุมในจังหวัดกวางซีและกวางตุ้งของจีน ไม่ใช่ไวรัสตัวใหม่และไม่ใช่โควิดสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใด หากแต่เป็นไวรัสจากตัวนิ่มที่เคยพบมาก่อนแล้วและยังไม่เคยพบว่าสามารถติดในคนได้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด