จำนวนผู้เข้าชม 12,489,463

เปิดแอร์ที่อุณหภูมิสูงพร้อมเปิดพัดลม ประหยัดไฟได้มากกว่าเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำ จริงหรือ?

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเปิดแอร์ที่อุณหภูมิสูงพร้อมเปิดพัดลม ประหยัดไฟได้มากกว่าเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง
การเปิดแอร์อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสควบคู่ไปกับการเปิดพัดลมจะช่วยฝ่าวิกฤตและประหยัดไฟได้ 10 – 30% จริง โดยมีเงื่อนไขที่ทำให้เป็นจริงได้ ดังนี้
1. การเปิดแอร์ 27 องศาในสำนักงานช่วงกลางวัน แอร์ทำงานหรือความเย็นได้ตามปกติ มีการล้างทำความสะอาดเป็นประจำ เมื่อตั้งอุณหภูมิสูงขึ้น การใช้พลังงานในส่วนของคอมเพรสเซอร์จะลดลง ซึ่งเมื่อใช้พัดลมช่วยหมุนเวียนอากาศในห้องทำงานจะทำให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้น โดยพัดลมที่เปิดจะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยประมาณไม่เกิน 10% เมื่อนำไปเปรียบเทียบสัดส่วนกับพลังงานที่ใช้ในตัวคอมเพรสเซอร์
2. ห้องปรับอากาศไม่มีแหล่งความร้อน ไม่มีลมรั่ว หรือไม่มีลมธรรมชาติเข้ามาให้ห้องปรับอากาศขณะเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ
3. การเปิดแอร์ 27 องศาในห้องนอนช่วงกลางคืน ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างน้อย 10% โดยการเปิดพัดลมช่วยอาจไม่มีความจำเป็นสำหรับบางคน แต่บางคนอาจมีความจำเป็นต้องเปิดพัดลมช่วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความรู้สึกสบายขณะนอนหลับพักผ่อนของแต่ละคน
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ https://webkc.dede.go.th/testmax/node/44 หรือโทร. 02 222 4102-9

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content