mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 19,884,605
</p>

อุทยานฯ เขาคิชฌกูฏ เปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2567 จริงหรือ?

ตามข่าวสารในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องอุทยานฯ เขาคิชฌกูฏ เปิดนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2567 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เตรียมเปิดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปขึ้นนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ซึ่งเป็นงานประเพณีที่เปิดปีละครั้ง ระยะเวลา 2 เดือน ได้ขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทย ในทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำ เดือน 4 และในทุก ๆ ปี ก่อนเริ่มเทศกาลนมัสการรอยพระบาทพลวง จังหวัดจันทบุรี จะมีพิธีบวงสรวง “ปิดป่า-เปิดเขา” ในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 2 ปีนี้ ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธี และเมื่อเปิดให้สักการะครบ 2 เดือน ก็จะมีพิธีปิดพระบาท

นอกจากนี้ กำหนดการจำนวนนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญอุทยานฯ ได้พิจารณาตามขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ คำนวณจากพื้นที่ใช้สอยบริเวณที่จัดงานประเพณี การจองขึ้นนมัสการฯ จะ กำหนดจำนวนผู้ท่องเที่ยว/แสวงบุญ วันละ 6,000 คน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยคำนวณจากพื้นที่ใช้สอยของงานประเพณีฯ โดยประมาณ (1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร) และเปิดจองในแอปพลิเคชั่น KCKQue (พระบาทเขาพลวง) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว/ผู้แสวงบุญไม่ต้องรอคิวนานในช่วงเวลาแออัด วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์

สำหรับการเดินทางขึ้นไปนมัสการ มี 2 วิธี คือ
1. ขึ้นรถ ที่คิวรถวัดกะทิง หรือคิวรถวัดพลวง โดยรถที่ขึ้นยอดเขาแบ่งเป็น 2 ช่วง ค่าโดยสารช่วงละ 50 บาท/คน (รวมไป-กลับ 200 บาท) มีรถบริการตลอดเวลา ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จะถึงจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นไปรอยพระบาท
2. เดินเท้า โดยเดินทางหน่วยพิทักษ์ฯ ที่ คก.1 (พระบาทพลวง) ซึ่งใช้เวลาในการเดิน 3-6 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทร. 039 609 672

website stamp 4045

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถติดตามได้ที่ www.portal.dnp.go.th หรือ โทร. 02-561-0777

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด