จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

ครม. อนุมัติ EEC​ VISA​ 10 ​ปี​ มีสิทธิ์​ลดหย่อน​ภาษี ​17​% จริงหรือ?

จากกรณีที่มีข้อมูลในเรื่อง ครม. อนุมัติ EEC​ VISA​ 10 ​ปี​ มีสิทธิ์​ลดหย่อน​ภาษี ​17​% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ในปัจจุบัน EEC ขับเคลื่อนกลไกผ่านการสนับสนุนการลงทุน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนจากทั่วโลก เพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนในพื้นที่ EEC ในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 อาทิ

– การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการระยะเวลา 1-15 ปี
– การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร สิทธิประโยชน์ในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในพื้นที่ EEC เพื่อการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต
– สิทธิประโยชน์ในการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (EEC Visa) ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้คนต่างชาติที่มีศักยภาพและเป็นกลุ่มเป้าหมายสามารถยื่นขอ EEC Visa เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี และได้รับลดหย่อนอัตราภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราคงที่ 17%

โดยนายกรัฐมนตรีนั้น สนับสนุนทุกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งกับผู้ลงทุน และไทย ในฐานะประเทศต้นทาง รวมทั้ง ส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ชิ้นส่วนการผลิตจากอุตสาหกรรมท้องถิ่น เพื่อให้สินค้าไทยอยู่ใน Supply Chain สำคัญของสายการผลิต โดยเชื่อมั่นว่านโยบายด้าน Ease of Doing Business ซึ่งรัฐบาลดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง จะเพิ่มความสนใจ เพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุน เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนทั่วโลกที่สนใจลงทุนในประเทศไทย

EEC​ VISA​

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือ โทร. 02-618-2323

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด