mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 15,167,253

สุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี 5 วัน 3 – 7 มี.ค. 66 นี้ จริงหรือ?

ตามที่มีข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสุวรรณภูมิให้จอดรถฟรี 5 วัน 3 – 7 มี.ค. 66 นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดให้ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ จอดรถฟรี 5 วัน ช่วงวันหยุดยาววันมาฆบูชา
ณ ลานจอดรถระยะยาวโซน C ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2566 โดยจะยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถ ณ ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C ซึ่งสามารถรองรับได้จำนวน 718 คัน ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดฟรี ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 รวมทั้งสิ้น 5 วัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มพื้นที่บริการที่จอดรถ รองรับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ในช่วงวันหยุดยาววันมาฆบูชา

นอกจากนี้ ทสภ. ได้จัดรถ Shuttle Bus สาย A วิ่งให้บริการรับ – ส่งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ระหว่างลานจอดรถระยะยาวโซน C และอาคารผู้โดยสารทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยรถ Shuttle Bus สาย A จะเริ่มวิ่งจากศูนย์การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation Center) ไปยังลานจอดรถระยะยาวโซน C และแวะจอดรับ – ส่งตามจุดต่าง ๆ ก่อนจะไปจอดที่อาคารผู้โดยสารบริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 และประตู 8 จากนั้นจะวนไปที่ลานจอดรถระยะยาวโซน A และกลับเข้าสู่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ ทสภ. ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

website 1303

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ทอท. กระทรวงคมนาคมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.mot.go.th/about.html?id=21 หรือโทร. 02-283-3000

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด