จำนวนผู้เข้าชม 22,786,488

สำนักงานประกันสังคม เปิดโครงการ SSO 515 จริงหรือ?

ตามที่มีข่าวสารเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม เปิดโครงการ SSO 515 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สำนักงานประกันสังคมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานพยาบาลที่มีศักยภาพตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด นำร่องในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่
1. โรคมะเร็งเต้านม
2. ก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่
3. โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
4. โรคหลอดเลือดสมอง
5. โรคหัวใจและหลอดเลือด

โดยในกลุ่มให้บริการผ่าตัด 3 กลุ่มแรก จะได้รับการผ่าตัดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่แพทย์ประเมินว่า มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด ส่วนกลุ่มบริการที่มีอาการฉุกเฉินจะได้รับการทำหัตถการภายใน 6 ชั่วโมง และ 60 นาที เมื่อมาถึงสถานพยาบาล โดยสำนักงานประกันสังคมมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงให้บริการได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th

สำนักงานประกันสังคม เปิดโครงการ SSO 515

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด