mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,885,772

สปสช. โทรแจ้งประชาชน เรื่องสิทธิในการเข้าตรวจเช็กมะเร็งปากมดลูก จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องสปสช. โทรแจ้งประชาชน เรื่องสิทธิในการเข้าตรวจเช็กมะเร็งปากมดลูก  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยฝ่ายบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ (สายด่วน สปสช.1330) ได้มีการรณรงค์ ให้หญิงไทยตามกลุ่มเป้าหมาย ไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วย  การโทรเชิงรุกนี้ สายด่วน สปสช.1330 จะติดต่อประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้รับสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในการบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยใช้ฐานข้อมูลประชาชนที่เคยติดต่อเข้ามาที่สายด่วน สปสช.1330 เพื่อเชิญชวนหญิงไทยทุกสิทธิการรักษาที่อยู่กลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยเริ่มดำเนินการโทรเชิงรุก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 –  30 กันยายน 2565 จำนวน 300,016 เคส และปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 249,204 เคส 

จึงอยากให้ประชาชนมั่นใจหากเป็นเจ้าหน้าที่สายด่วน สปสช. 1330 ติดต่อไป หน้าจอของประชาชนคือหมายเลข 1330 พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จะมีการแนะนำตัวดังนี้ “สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน/ผม…….แนะนำชื่อ…..โทรจากสายด่วน สปสช.1330 ขอรบกวนเวลาสักครู่ เพื่อแนะนำบริการตรวจมะเร็งปากมดลูก ไม่ทราบสะดวกหรือไม่ค่ะ/ครับ” หากประชาชนสะดวกรับฟังข้อมูล เจ้าหน้าที่จะแนะนำบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แนะนำสถานที่ตรวจ ให้เบอร์ติดต่อหน่วยบริการเพื่อนัดหมายหรือสอบถาม โดยภายในการสนทนาจะไม่มีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวแต่อย่างใด 

หากประชาชนไม่มั่นใจต้องการตรวจสอบว่าเบอร์ที่โทรไป นั่นเป็นบริการของสปสช. หรือเป็น มิจฉาชีพ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทีสายด่วน สปสช. 1330 เพื่อตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

1.สายด่วน สปสช. 1330 

2.ช่องทางออนไลน์

  • ไลน์ สปสช. พิมพ์ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6
  • Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วน 1330 หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. พิมพ์ @nhso สอบถามข้อมูล

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด