mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 16,697,557

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรช่างอากาศยาน ตั้งแต่วันนี้ – 6 มิ.ย. 66 จริงหรือ?

กรณีที่มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบหลักสูตรช่างอากาศยาน ตั้งแต่วันนี้ – 6 มิ.ย. 66 นั้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 4 : รับตรงอิสระ (On-site)

อย่าพลาดโอกาสสุดท้าย สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจก้าวเข้าสู่อาชีพด้านการบิน สมัครเรียน สอบสัมภาษณ์ รู้ผล ชำระเงิน ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายใน 1 วัน หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะช่างอากาศยาน สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 2 ปี)

– จบไปทำงานได้เลย

– ได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทันที

– สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนการเรียน

– เสริมสร้างทักษะทางทฤษฎี และปฏิบัติ

– ผสมผสานทักษะเชิงกล (Mechanical) และเอวิโอนิกส์ (Avionics) ให้มีความสามารถในการทำงานได้แบบผสมผสาน

– มุ่งเน้นให้เรียนรู้ระบบอากาศยานทั้งระบบ

– ส่งเสริมให้เกิดความถนัดในวิชาชีพ ตลอดจนมีสมรรถนะ (Competency) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ Walk-In มาสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรการบิน ชั้น G แผนกทะเบียนและวัดผล สถาบันการบินฯ กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ภายในเวลา 09.00 – 15.00 น.

website 2143

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันการบินพลเรือน เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.catc.or.th หรือติดต่อได้ที่สายด่วน 02 2725741 หรือโทร. 02 2725741 ต่อ 4

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด