จำนวนผู้เข้าชม 11,318,190

ศบค. ยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย. 63

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ศบค. ยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิ.ย. 63  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

จากการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563 โฆษก ศบค. ได้ระบุว่า ในมาตรการการผ่อนคลายระยะที่ 4 นั้น ศบค. มีมติให้ยกเลิกเคอร์ฟิว การห้ามออกนอกเคหะสถานแล้ว โดยทุกคนสามารถเดินทางใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยเริ่มวันที่ 15 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ อากาศ เพราะปัจจุบันผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

นอกจากนี้ ศบค. ยังมีมติผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาสำหรับ

1. การใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และโรงเรียนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา

2. การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน

3. การใช้อาคารสถานที่ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐเพื่อการอบรม สัมมนาในหลักสูตรฝึกอบรมที่หน่วยงานจัดขึ้น

ซึ่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในส่วนของข้อ 1 และ 2 ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ยังผ่อนคลายในบางกิจกรรม เช่น อนุญาตให้มีการจัดประชุม อบรม สัมมนา จัดเลี้ยง งาน Event ได้ แต่ต้องมีการรักษาระยะห่างตามที่กำหนด, อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ได้ในภัตตาคาร สวนอาหาร โรงแรม ร้านอาหารหรือร้านเครื่องดื่มทั่วไป แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุแบบรายวันสามารถเปิดให้บริการได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ประชาชนสามารถดูข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02-618-2323

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content