mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,409,926

รฟท. แนะนำผู้โดยสารใช้ระบบ TTS ค้นหาตำแหน่งรถไฟทั่วประเทศ รู้เวลาล่วงหน้าก่อนถึงสถานี จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นเรื่องรฟท. แนะนำผู้โดยสารใช้ระบบ TTS ค้นหาตำแหน่งรถไฟทั่วประเทศ รู้เวลาล่วงหน้าก่อนถึงสถานี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ระบบติดตามขบวนรถไฟ (TTS : Train Tracking System) เป็นระบบในเว็บไซต์ที่สามารถรู้ตำแหน่งของรถไฟ และสามารถวางแผนการเดินทางสำหรับผู้โดยสารและผู้รอรับได้ง่าย ทั้งยังสามารถตรวจสอบเวลาของขบวนรถไฟทุกขบวน ตามรายละเอียดดังนี้
– หมายเลขขบวน
– ต้นทาง/ปลายทาง
– สถานีล่าสุด
– สถานะขบวนรถ

website 1485

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ทาง เว็บไซต์ www.thairailwayticket.com

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด