จำนวนผู้เข้าชม 12,089,079

ยกเว้นค่าบริการ 8 สายด่วน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 จริงหรือ?

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ยกเว้นค่าบริการ 8 สายด่วน ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังโอเปอเรเตอร์ทั้ง 4 รายได้แก่ AIS TRUE DTAC และ NT ให้ยกเว้นค่าบริการเมื่อประชาชนโทรติดต่อเลขหมายสั้น 4 หลัก ของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ให้บริการประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสนับสนุนการดูแล ป้องกัน แจ้งเตือน ให้ความช่วยเหลือประชาชน และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งโอเปอเรเตอร์ทั้ง 3 ราย ได้แก่ AIS TRUE DTAC ให้ประชาชนสามารถโทรสายด่วนที่กำหนด ฟรี! ดังนี้
– 1668 สายด่วนกรมการแพทย์
– 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
– 1330 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
– 1323 สายด่วนสุขภาพจิต
– 1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค
– 1646 ศูนย์เอราวัณ
– 1506 สายด่วนประกันสังคม
– 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี (เฉพาะเครื่อข่าย TRUE เท่านั้น)

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือต้องการสอบถามข้อมูลจากกสทช. สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nbtc.go.th หรือโทร. 1200

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content