mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 15,167,669

ผู้โดยสารการบินไทยที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 14 ก.ย. 63 หากเอกสารสมบูรณ์แล้ว จะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 31 ต.ค. 66 จริงหรือ?

ตามที่มีข่าวปรากฏเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้โดยสารการบินไทยที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร ก่อนวันที่ 14 ก.ย. 63 หากเอกสารสมบูรณ์แล้ว จะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 31 ต.ค. 66  ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งผู้โดยสารที่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 พร้อมเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ของการบินไทย จะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้ สำหรับผู้โดยสารที่ยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2563 แต่เอกสารยังไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านลิงก์ bit.ly/3Il7sSi หรือ สแกน QR Code หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อย ท่านจะได้รับอีเมลตอบรับอัตโนมัติการขอเงินคืนค่าบัตรโดยสาร

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ thaiairways.com จะได้รับการคืนเงินตามช่องทางเดิมที่ชำระเงิน (โดยไม่ต้องยื่นลงทะเบียน)

-กรณีที่ชื่อเจ้าหนี้หรือผู้โดยสาร และชื่อบัญชีธนาคารไม่ตรงกัน ขอให้ท่านอัพโหลดหนังสือยินยอมจากเจ้าหนี้หรือผู้โดยสารเพิ่มเติม

-กรณีที่ท่านไม่สามารถระบุหมายเลขเจ้าหนี้ตามคำสั่งศาล หรือหมายเลขบัตรโดยสาร หรือไม่สามารถระบุข้อมูลได้ถูกต้อง ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Email : tgrefund@thaiairways.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566

website 2098

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเปลี่ยนเส้นทางบิน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือโทร. 02 3561111

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด