mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 19,861,272
</p>

ผู้มีบัตรทองสามารถจองคิวพบแพทย์ผ่านแอปฯ หมอพร้อมและเป๋าตังได้ จริงหรือ?

ตามที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้มีบัตรทองสามารถจองคิวพบแพทย์ผ่านแอปฯ หมอพร้อมและเป๋าตังได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วน 30 บาทอัปเกรด และเตรียมเดินหน้าโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ประชาชนเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชน ในกรณีเด็กเล็กแค่ใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ยื่นต่อหน่วยบริการทุกแห่งที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็จะได้รับการดูแลและรักษาตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยบริการ และเมื่อรับบริการเสร็จ ระบบจะบันทึกประวัติการรับบริการของท่านโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องรับยา หากเป็นโรงพยาบาลที่มีโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือส่งยาทางไปรษณีย์ ก็สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้โดยติดต่อที่ห้องจ่ายยา ส่วนที่เป็นผู้ป่วยเดิมและมีนัดรับบริการกับทางหน่วยบริการอยู่แล้ว ก็ให้เข้ารับบริการตามนัดหมายเช่นเดิม

กรณีที่ประชาชนเกิดอาการเจ็บป่วยทั่วไป ประสบอุบัติเหตุ หรือมีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภายในจังหวัดนำร่องได้ทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัย ศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกที่ขึ้นทะเบียนในระบบบัตรทอง ทั้งคลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ คลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกทันตกรรม ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก กระทรวงสาธารณสุขได้มีระบบที่เปิดให้ประชาชนจองคิวและนัดหมายวันเวลาในการรับบริการล่วงหน้าได้ผ่านระบบออนไลน์ โดยท่านสามารถจองคิวทางแอปพลิเคชันหรือไลน์ “หมอพร้อม” และแอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพ

website stamp 4049

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วน 1330 หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. พิมพ์ @nhso สอบถามข้อมูล

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด