จำนวนผู้เข้าชม 22,786,488

บัตรทองใช้คัดกรองมะเร็ง เจาะโลหิต ครอบคลุมถึง 24 รายการ จริงหรือ?

จากประเด็นข่าวสารเรื่องบัตรทองใช้คัดกรองมะเร็ง เจาะโลหิต ครอบคลุมถึง 24 รายการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น จะการให้บริการตรวจแล็บครอบคลุม 24 รายการ โดย 2 รายการเป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ได้แก่
1. ตรวจการตั้งครรภ์
2. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (กลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปี) สำหรับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เข้ารับบริการได้ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ส่วนอีก 22 รายการที่เหลือเป็นบริการที่ต้องมีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาจากทางโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง 30 บาท โดยบริการมีตามหมวดหมู่ ดังนี้
1. การตรวจหาความเข้มข้น และความผิดปกติของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC )
2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar)
3. การตรวจน้ำตาลสะสม (HbA1C)
4. การตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride)
5. ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test: SGOT, SGPT, ALK, Total Protein, Total bilirubin, Direct bilirubin, Albumin)
6. การตรวจหาค่ากรดยูริก (Uric Acid)
7. การตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)
8. การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
9. การตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

ขั้นตอนการรับบริการ กรณีที่มีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาจากทางโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง 30 บาท จะมี 2 รูปแบบ คือ
1. โรงพยาบาลส่งผู้ป่วยมาตรวจแล็บเนื่องจากทราบว่า มีคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นที่อยู่ใกล้
2. ผู้ป่วยทราบว่า มีคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นที่ให้บริการแบบนี้ ก็สามารถแจ้งทางโรงพยาบาลขอตรวจแล็บใกล้บ้านได้
หลังจากนั้น ผู้ป่วยสามารถเดินทางมาที่คลินิกฯ ยื่นบัตรประชาชนตรวจสอบสิทธิเพื่อยืนยันตัวตนการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้ป่วยจากแอปฯ หมอพร้อม และแจ้งกับผู้ป่วย เข้ารับการตรวจแล็บตามรายการที่กำหนด เช่น เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ-อุจจาระ เมื่อตรวจแล้วก็ยืนยันตัวตนอีกครั้งเพื่อให้ทราบว่า ได้รับบริการจริง จากนั้นผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องอยู่รอใบแจ้งผล

บัตรทองใช้คัดกรองมะเร็ง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทรสายด่วน 1330 หรือเพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. พิมพ์ @nhso สอบถามข้อมูล

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด