จำนวนผู้เข้าชม 6,808,974

ทางหลวงติดตั้งไฟจราจรอัจฉริยะข้ามทางม้าลาย ทำงานร่วมกับวงจรปิด – AI จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องทางหลวงติดตั้งไฟจราจรอัจฉริยะข้ามทางม้าลาย ทำงานร่วมกับวงจรปิด – AI ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย และแขวงทางหลวงนนทบุรี ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เปิดใช้ไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะบริเวณทางม้าลาย (Smart Crosswalk) บนทางหลวงหมายเลข 3215 (ถนนบางกรวย – ไทรน้อย) บริเวณหน้าชุมชน ช.รุ่งเรือง 6 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะบริเวณทางม้าลาย เพื่อยกระดับความปลอดภัยของคนเดินข้ามถนนในบริเวณทางม้าลายของกรมทางหลวง ช่วยลดปัญหาการฝ่าฝืนไม่หยุดรถให้คนข้ามบริเวณทางม้าลาย และช่วยลดความล่าช้าในการเดินทางทั้งในส่วนของคนข้ามและยวดยานต่าง ๆ ซึ่งกรมทางหลวงโดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วรวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรสาคร นครปฐม ฉะเชิงเทรา และสงขลาโดยระบบไฟสัญญาณจราจรอัจฉริยะบริเวณทางม้าลายดังกล่าว มีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 ส่วน ได้แก่
1. กล้อง CCTV ตรวจจับปริมาณคนข้ามถนนและความเร็วของรถยนต์
2. ระบบ AI ประมวลผลคนข้ามถนนกับการจราจรบนถนน
3. ระบบไฟสัญญาณจราจรควบคุมการจราจรและควบคุมการข้ามถนนของผู้ใช้ และมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

เมื่อมีคนต้องการข้ามถนนมายืนรอข้ามทางม้าลายหากผู้ข้ามยังไม่ได้กดปุ่มระบบจะส่งเสียงเตือนให้กดปุ่ม เพื่อข้ามและให้รอสัญญาณเพื่อข้ามถนน ระบบจะทำการคำนวณจากเครื่องมือตรวจจับยานพาหนะบนผิวจราจรเพื่อหาจังหวะที่เหมาะสมในการหยุดรถให้คนข้ามได้อย่างปลอดภัย เมื่อสัญญาณไฟบนถนนเปลี่ยนเป็นสีแดงระบบจะให้สัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามพร้อมส่งเสียงเตือนให้ผู้ข้ามระมัดระวังในการข้ามในระหว่างการข้ามหากผู้ข้ามใช้เวลาเดินข้ามมากกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ระบบจะเพิ่มระยะเวลาให้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งมีไฟคนข้ามกะพริบเตือนให้ทราบว่าระยะเวลาในการข้ามใกล้หมดเมื่อระบบตรวจสอบบริเวณทางข้ามว่าไม่มีผู้ข้ามระบบจะเริ่มให้สัญญาณการเดินรถได้ตามปกติ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการติดตาม และประเมินผลโครงการนำร่องดังกล่าว เพื่อมาดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

website stamp 227

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th/ หรือโทร. 0 2206 3789

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด