จำนวนผู้เข้าชม 9,989,386

ครม. อนุมัติ 9 โครงการของกทม. วงเงินรวม 1.8 หมื่นล้านบาท จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติ 9 โครงการของกทม. วงเงินรวม 1.8 หมื่นล้านบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการของกรุงเทพมหานคร จำนวน 9 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น 18,158 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่จะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมอนุมัติให้กรุงเทพมหานครนำค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าว ยื่นเป็นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ต่อสำนักงบประมาณต่อไป
สำหรับ 9 โครงการของกทม.ที่ ครม.อนุมัติในครั้งนี้ประกอบด้วย

1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยก เกียกกายช่วงที่ 4 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแยกสะพานแดง ถึงถนนกำแพงเพชร วงเงิน 1,100 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอย่างละ 550 ล้านบาท

2.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 5 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากถนนกำแพงเพชรถึงถนนพหลโยธิน วงเงิน 1,025 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ 512.5 ล้านบาท

3.โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วงเงิน 6,000 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณอย่างละ 3,000 ล้านบาท

4.โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กสมอยึดด้านหลังคลองบางไผ่ จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขตกทม.วงเงิน 1,028.30 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณทั้งหมด

5.โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอก วงเงิน 1,799.90 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณทั้งหมด

6.โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองบางนาจากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ 1 จากคลองเคล็ดถึงคลองหลอด 2 วงเงิน 1,081.50 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอย่างละ 540.75 ล้านบาท

7.โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากถนนรัชดาภิเษกถึงคลองลาดพร้าว วงเงิน 1,700 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอย่างละ 850 ล้านบาท

8.โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2 วงเงิน 2,902 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ อย่างละ 1,451 ล้านบาท

9.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง วงเงิน 1,522 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณอย่างละ 761 ล้านบาท

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th หรือโทร. 02 618 2323

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content