จำนวนผู้เข้าชม 12,089,149

ครม. อนุมัติวงเงินประกันรายได้เกษตรกรข้าว ยางพารา วงเงิน 7.6 หมื่นล้านบาท จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติวงเงินประกันรายได้เกษตรกรข้าว ยางพารา วงเงิน 7.6 หมื่นล้านบาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 โดยเห็นชอบวงเงินประกันรายได้ 76,000 ล้านบาท และเห็นชอบเงินสำหรับการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,000 บาท จำนวนรายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท

สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้หรือส่วนต่างของข้าวนั้น ที่ผ่านมาจ่ายไปแล้ว 2 งวดเป็นเงิน 13,000 ล้านบาท ยังค้างอยู่อีก 31 งวด ซึ่งที่ประชุมครม. อนุมัติวงเงินให้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ต้องไปประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี และจะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 3  ต่อไปให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือน ธ.ค. จะสามารถดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างได้ หรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการประชุมของบอร์ด ธ.ก.ส. ต่อไป

ส่วนยางพารา ที่ประชุมเห็นชอบวงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท สำหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา เมื่อผ่านที่ประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. เช่นเดียวกับข้าว จะจ่ายเงินส่วนต่างได้ คาดว่าไม่เกินกลางเดือน ธ.ค. เช่นเดียวกัน แต่ตนคาดว่าจะเร็วกว่านั้น โดยยางพาราน่าจะใช้ไม่เต็มวงเงิน แต่เตรียมวงเงินไว้เพราะขณะนี้ราคายางพาราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก น้ำยางข้น ประกันรายได้กิโลกรัมละ 57 บาท แต่ราคาแตะ 60 กว่าบาทแล้ว ยางก้อนถ้วยประกันรายได้กิโลกรัมละ 23 บาท แต่ขณะนี้ราคาไป 24-26 บาทแล้ว ถือว่าเกินรายได้ที่ประกันไว้ ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนต่างและเกษตรกรพอใจ

อย่างไรก็ตาม วงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้ในปีหน้าต้องขึ้นอยู่กับแนวโน้มของราคาพืชผลการเกษตรในช่วงปีงบประมาณหน้า ที่จะเป็นปัจจัยนำมาสู่การคิดคำนวณว่าเงินส่วนต่างต้องใช้เท่าไหร่ แต่ทั้งหมดอยู่ที่นโยบายว่าจะให้ใส่ในงบประจำหรือดำเนินการในรูปแบบใช้เงิน ธ.ก.ส. สำรองล่วงหน้าแล้วรัฐบาลตั้งงบประมาณชดใช้ภายหลังสำหรับกระทรวงพาณิชย์และตน พร้อมที่จะดำเนินการไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด

และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th/th หรือโทร. 02-618-2323

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content