จำนวนผู้เข้าชม 12,089,149

คนไทยไม่ต้องยื่นใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเข้าญี่ปุ่น เนื่องจากไทยอยู่ในกลุ่มสีน้ำเงิน จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องคนไทยไม่ต้องยื่นใบรับรองฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเข้าญี่ปุ่น เนื่องจากไทยอยู่ในกลุ่มสีน้ำเงิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบข่าวแล้วพบว่า เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป ญี่ปุ่นจะปรับมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองออกเป็น 3 สี
    คือ
    – สีแดง เสี่ยงสูง
    – สีเหลือง เสี่ยงกลาง
    – สีน้ำเงิน เสี่ยงต่ำ
  2. สำหรับกลุ่มประเทศสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) มีเกณฑ์ดังนี้

– ไม่ต้องตรวจ PCR เมื่อถึงสนามบินที่ญี่ปุ่น

– ไม่ต้องกักตัว

– ไม่ต้องยื่น vaccine passport 

– ต้องมีผล PCR ก่อนเดินทาง ภายใน 72 ชั่วโมง

ทั้งนี้ พื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content