mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,919

ข่าวปลอม อย่าแชร์! เว็บไซต์กระทรวงการคลัง ถูกแฮ็กเป็นโฆษณาพนันออนไลน์

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นเรื่องเว็บไซต์กระทรวงการคลัง ถูกแฮ็กเป็นโฆษณาพนันออนไลน์ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานที่ตรวจสอบกลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการโพสต์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์กระทรวงการคลัง ถูกแฮ็กเป็นโฆษณาพนันออนไลน์ ทางกลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ไม่มีการถูกแฮ็กตามที่กล่าวอ้าง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลัง สามารถติดได้ที่เว็บไซต์ https://www.mof.go.th หรือโทร 02 126 5800

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง ไม่มีการถูกแฮ็กตามที่กล่าวอ้าง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด