จำนวนผู้เข้าชม 9,989,405

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สายด่วน 1668 เมื่อแจ้งไปแล้วจะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้และเก็บเงิน 3,600 บาท

ตามที่ได้มีการส่งต่อข่าวสารในประเด็นเรื่อง สายด่วน 1668 เมื่อแจ้งไปแล้วจะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้และเก็บเงิน 3,600 บาท ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่าเมื่อโทรแจ้งสายด่วน 1668 จะมีทีมแพทย์จิตอาสาเอายาไปให้ และต้องเสียเงิน 3,600 ให้แก่เจ้าหน้าที่นั้น ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการจากภาครัฐโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีการเรียกเงินจากประชาชนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยกรมการแพทย์เปิดให้บริการสายด่วน 1668 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในการหาเตียง ระหว่างเวลา 08.00 – 22.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลเป้าหมายสำคัญ คือ

  1. ให้คำแนะนำผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในการปฏิบัติตัว การดูแลตนเองและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในขณะที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล
  2. ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อให้ได้รับการประสานส่งต่อเข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
  3. ติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงของอาการเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสเกิดความรุนแรงจากโรคในขณะที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ www.dms.go.th หรือโทร 02 5906000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : สายด่วน 1668 เป็นการดำเนินการจากภาครัฐโดยกรมการแพทย์ ซึ่งไม่มีการเรียกเงินจากประชาชนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content