mobile-menu
search icon mobile
search on header

<p>

จำนวนผู้เข้าชม 19,861,272
</p>

ข่าวปลอม อย่าแชร์! สธ. เปิดเพจเฟซบุ๊กศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ – ศอตช.

ตามที่มีข้อมูลเรื่อง สธ. เปิดเพจเฟซบุ๊กศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ – ศอตช. ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีพบเพจเฟซบุ๊กศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ – ศอตช. โดยระบุว่า เป็นของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ – ศอตช. มีการแอบอ้างใช้ภาพหน้าปก (Cover page) และรายละเอียดข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข” ตามลิงก์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064927624944 เพียงแฟนเพจเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เป็นองค์กรอำนวยการ
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายในสำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนโดยเร็ว

website stamp 4051

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.moph.go.th หรือโทร 02-590-1000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เพจดังกล่าวเป็นเพจปลอม โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ – ศอตช. มีการแอบอ้างใช้ภาพหน้าปก ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีเพียงแฟนเพจนี้เพจเดียวเท่านั้น https://www.facebook.com/profile.php?id=100064927624944

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด