mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 15,281,287

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผ่าน SMS ได้

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผ่าน SMS ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์และแชร์ข้อมูลโดยระบุว่า ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผ่าน SMS ได้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เนื่องจากการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 สำหรับประชาชน ทางโครงการฯ กำหนดให้มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ระหว่าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 ช่วงเวลา 06.00 – 21.00 น. เท่านั้น และไม่มีช่องทางการรับลงทะเบียนช่องทางอื่น รวมทั้งไม่มีการดำเนินการส่ง SMS ออกไปถึงประชาชนแต่อย่างใด

website 1566

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.mots.go.th/ หรือโทร. 02 283 1500

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ทางโครงการฯ กำหนดให้มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ระหว่าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 เท่านั้น และไม่มีช่องทางการรับลงทะเบียนช่องทางอื่น รวมทั้งไม่มีการดำเนินการส่ง SMS ออกไปถึงประชาชนแต่อย่างใด

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด