จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

ข่าวปลอม อย่าแชร์! รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กเล็ก วีซ่าทำงาน 2 ปี ผ่านกระทรวงแรงงาน

ตามที่มีข้อมูลเผยแพร่ในสื่อออนไลน์เรื่องรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กเล็ก วีซ่าทำงาน 2 ปี ผ่านกระทรวงแรงงาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากการประกาศรับสมัครงานโดยมีรายละเอียดเพียงว่า รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กเล็กไปทำงานที่ประเทศฮังการี วีซ่าทำงาน 2 ปี ผ่านกระทรวงแรงงานนั้น ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า เป็นการแอบอ้างข้อมูลโดยกระทรวงแรงงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการโฆษณาจัดหางานเชิญชวนคนหางานไปทำงานทางสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหางาน ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่ชัดเจน หรือสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มีความผิดตามมาตรา 66 โดยการโฆษณาจัดหางานเพื่อพาคนไปทำงานต่างประเทศสามารถทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

website 1641

ดังนั้นขอให้ผู้สนใจทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อน เพื่อป้องกันมิให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-248-4792 สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการแอบอ้างข้อมูลโดยกระทรวงแรงงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการโฆษณาจัดหางานเชิญชวนคนหางานไปทำงานทางสื่อโซเชียลมีเดียดังกล่าวไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหางาน ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่ชัดเจน หรือสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด