จำนวนผู้เข้าชม 11,760,875

ข่าวปลอม อย่าแชร์! มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่

ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องมัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากที่มีการโพสต์ข้อมูลโดยระบุว่า ตะลึงทั้งเมือง มัสยิดเกิน 100 แห่ง ทั่วเมืองเชียงใหม่ ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบทางทะเบียนล่าสุดเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562 (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีมัสยิดจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จำนวนทั้งสิ้น 14 แห่งเท่านั้น

ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่า มัสยิดต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด เพียงแต่เมื่อจดทะเบียนแล้วจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล และนอกจากมัสยิดแล้ว ยังมีสถานที่ประกอบศาสนกิจที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นอีกด้วย เช่น มูศ็อลลา บาแล หรือบาลาเซาะ เป็นต้น ซึ่งมิได้มีกฎหมายบังคับให้ต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด

ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 02 2821461

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ทางทะเบียนล่าสุดเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562 (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) พบว่าจังหวัดเชียงใหม่มีมัสยิดจดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จำนวนทั้งสิ้น 14 แห่งเท่านั้น ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับว่า มัสยิดต้องจดทะเบียนแต่อย่างใด

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content