mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,077,026

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ประกันสังคม ม.33,39 ตรวจเอกซเรย์ปอดและตรวจอวัยวะภายใน ฟรีคนละ 1 ครั้ง/ปี

ตามที่มีการบอกต่อข้อมูลเรื่องประกันสังคม ม.33,39 ตรวจเอกซเรย์ปอดและตรวจอวัยวะภายใน ฟรีคนละ 1 ครั้ง/ปี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าประกันสังคม ม.33,39 ตรวจเอกซเรย์ปอดและตรวจอวัยวะภายใน ฟรีคนละ 1 ครั้ง/ปี ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนโดยการให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ โดยแต่ละประเภทนั้นจะมีเงื่อนไข และรายการตรวจที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

การตรวจร่างกายตามระบบ ประกันสังคม
– ตรวจคัดกรองทางการได้ยิน (Finger Rub Test)
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
– ตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข
อายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือกรณีที่มีความเสี่ยง
– ตรวจตาโดยการดูแลของจักษุแพทย์
อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 1 – 2 ปี
– ตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
– ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
อายุตั้งแต่ 18 – 54 ปี สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง
อายุตั้งแต่ 55 – 70 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
– ตรวจปัสสาวะ UA
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

การตรวจสารเคมีในเลือด
– ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)
อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
– ตรวจการทำงานของไต (CR)
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
– ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol
อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 5 ปี

การตรวจอื่นๆ
– ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAG
สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง
– ตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
– ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via
อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จะแนะนำให้ผู้ประกันตนตรวจ มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
– ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT
อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง
– ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา /สายด่วน โทร.1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ผู้ประกันตนม. 33 และม. 39 สำนักงานประกันสังคมให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีกับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ โดยแต่ละประเภทนั้นจะมีเงื่อนไข และรายการตรวจที่แตกต่างกันออกไป

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด