จำนวนผู้เข้าชม 21,974,312

ข่าวปลอม อย่าแชร์! บ. ไทยดีเลิศ รับสมัครชายไทยทำงานไต้หวัน ผ่านกระทรวงแรงงาน

ตามที่มีข้อความข่าวสารบนสื่อออนไลน์ว่า บ. ไทยดีเลิศ รับสมัครชายไทยทำงานไต้หวัน ผ่านกระทรวงแรงงาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าข้อความดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการตรวจพบข้อมูลเรื่องบริษัทจัดหางาน ไทยดีเลิศ จำกัด รับสมัครแรงงานชายไทยไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน ถูกกฎหมาย ผ่านกระทรวงแรงงาน ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากบริษัทจัดหางานฯ ผู้ประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ไม่ได้ยื่นหนังสือแสดงความต้องการแรงงานของนายจ้างในต่างประเทศ (Demand Letter) และหนังสือมอบอำนาจให้บริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่งคนหางานให้กับนายจ้างในต่างประเทศ ต่อกรมการจัดหางานเพื่อขอโฆษณาจัดหางาน

ซึ่งไม่สามารถทำได้ เนื่องจากฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มีความผิดตามมาตรา 66 โดยการโฆษณาจัดหางานเพื่อพาคนไปทำงานต่างประเทศสามารถทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น

website 2379

ดังนั้นขอให้ผู้สนใจทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อน เพื่อป้องกันมิให้คนหางานหรือนายจ้าง/สถานประกอบการถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-248-4792 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง บริษัทจัดหางานฯ ดังกล่าว ไม่ได้ยื่นหนังสือแสดงความต้องการแรงงานของนายจ้างในต่างประเทศ และหนังสือมอบอำนาจส่งคนหางานให้กับนายจ้างในต่างประเทศ ต่อกรมจัดหางานเพื่อโฆษณา

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด