mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 14,410,657

ข่าวปลอม อย่าแชร์! บริษัทจัดหางานวินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด รับสมัครแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน

ตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องบริษัทจัดหางานวินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด รับสมัครแรงงานผ่านกรมการจัดหางาน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
จากกรณีที่มีผู้โพสต์ข้อมูลที่ระบุว่าบริษัทจัดหางานวินซ์ เพลสเมนท์ จำกัด รับสมัครแรงงานผ่านกรมการจัดหางานนั้น ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการขอโฆษณาในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมการจัดหางานตามที่โฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใด รวมถึงการโฆษณาดังกล่าวก็ไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหางาน ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่ตรวจสอบความชัดเจนโปร่งใสได้ ซึ่งถือว่าเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มีความผิดตามมาตรา 66 โดยการโฆษณาจัดหางานเพื่อพาคนไปทำงานต่างประเทศสามารถทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น
website 1035
ดังนั้นขอให้ผู้สนใจทำงานต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลของบริษัทจัดหางานให้รอบคอบก่อน เพื่อป้องกันมิให้ถูกหลอกลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ ซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 02-248-4792 สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน และเว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/
บทสรุปของเรื่องนี้คือ : บริษัทดังกล่าวไม่ได้มีการขอโฆษณาในตำแหน่งดังกล่าวกับกรมการจัดหางานตามที่โฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใด รวมถึงการโฆษณาข้างต้นก็ไม่มีรายละเอียดชื่อบริษัทจัดหางาน ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่ตรวจสอบความชัดเจนโปร่งใสได้
  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด