mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,077,026

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ชลประทานจ.พิจิตร สั่งห้ามสูบน้ำทำเกษตร

ตามที่มีการโพสต์ข้อมูลลงในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชลประทานจ.พิจิตร สั่งห้ามสูบน้ำทำเกษตร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพในสื่อออนไลน์ระบุว่าชลประทานจ.พิจิตร สั่งห้ามสูบน้ำทำเกษตร  ทางกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงว่าบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่แม่น้ำน่านไหลผ่านในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดต่ำลงหลังจากสิ้นสุดฤดูฝนไปไม่นาน เนื่องจากสภาพของลำน้ำค่อนข้างลาดชัน ทำให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็ว ประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันตกที่อยู่นอกเขตชลประทาน เริ่มมีการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ต้องปิดประตูระบายที่อยู่ริมแม่น้ำน่าน ทั้งหมด 14 แห่ง  ส่วนทางด้านเขื่อนสิริกิติ์ ยังไม่มีการส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร จะส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ในลำน้ำน่านเท่านั้น 

สำหรับการสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการชลประทานพิจิตรขอยืนยันว่าไม่ได้สั่งการห้ามไม่ให้สูบน้ำแต่อย่างใด เพียงแต่ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ชะลอการสูบน้ำออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูก ประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันตกยังมีน้ำขังอยู่ในทุ่งบางส่วน ซึ่งเกษตรกรสามารถนำไปเพาะปลูกพืชในช่วงต้นฤดูได้อย่างเพียงพอ 

ทั้งนี้ โครงการชลประทานพิจิตรจะร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์  https://www1.rid.go.th/ หรือโทร. 02-241-0020 ต่อ 29

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : โครงการชลประทานพิจิตรขอยืนยันว่าไม่ได้สั่งการห้ามไม่ให้สูบน้ำแต่อย่างใด เพียงแต่ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ชะลอการสูบน้ำออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูก

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด