จำนวนผู้เข้าชม 11,318,190

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ข้าราชการบำนาญอายุ 60-65 ปี สามารถสมัครมาตรา 40 เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ก่อนวันที่ 24 ส.ค. 64

ตามที่มีการส่งต่อคำแนะนำเรื่อง ข้าราชการบำนาญอายุ 60-65 ปี สามารถสมัครมาตรา 40 เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ก่อนวันที่ 24 ส.ค. 64 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลโดยระบุว่าข้าราชการบำนาญที่มีอายุ 60-65 ปี สามารถสมัครมาตรา 40 เพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ก่อนวันที่ 24 ส.ค. 2564 นั้น ทางสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานได้ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมได้จัดทำรายละเอียดโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท  ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง ไม่สามารถรับเงินเยียวยาดังกล่าวได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก สำนักงานประกันสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ตามรายละเอียดโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท  ที่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลางจะไม่สามารถรับเงินเยียวยาดังกล่าวได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content