mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,886,125

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2565 มีชุดที่ 1 – 6

ตามที่มีคลิปวิดีโอบนสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2565 มีชุดที่ 1 – 6 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีผู้โพสต์คลิปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าข้อสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปี 2565 มีชุดที่ 1 – 6 ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ไม่ได้มีจำนวนเพียง 6 ชุด ปัจจุบันมีข้อสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จำนวนมากกว่า 1,000 ข้อ โดยระบบจะทำการการสุ่มข้อสอบ จำนวน 50 ข้อ ภายใต้สัดส่วนข้อสอบ ในแต่ละวิชาการอบรม และข้อสอบแต่ละข้อจะมีการสลับลำดับข้อคำตอบ ทำให้ผู้เข้ารับการทดสอบแต่ละคนจะได้ข้อสอบและลำดับคำตอบที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถที่มีความเข้มข้นทั้งหลักสูตรอบรม การทดสอบภาคทฤษฎีด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam และการทดสอบขับรถภาคปฏิบัติ ในการทดสอบภาคทฤษฎี 

ผู้เข้ารับการทดสอบจะได้รับสิทธิการทดสอบเมื่อมีเวลาการอบรมครบตามหลักสูตรเท่านั้น และต้องผ่านการลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับระบบของกรมการขนส่งทางบกด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (ลายนิ้วมือ) เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับการทดสอบ มีการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดขณะทำการทดสอบ 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการเผยแพร่ข้อสอบบางส่วน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาหาความรู้และทดลองทำข้อสอบได้ที่ www.ขับขี่ปลอดภัย.com เป็นการสร้างนักขับขี่รุ่นใหม่ให้มีความรู้เรื่องกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง มีวินัยในการขับขี่ และส่งเสริมให้เกิดการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ของกรมการขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th เฟซบุ๊ก “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” หรือโทร. 02 2718888

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อสอบไม่ได้มีจำนวน 6 ชุด ปัจจุบันมีข้อสอบสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวนมากกว่า 1,000 ข้อ

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด