mobile-menu
searchiconmobile
searchheader
จำนวนผู้เข้าชม 13,076,984

ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลือ ก่อนจดทะเบียน อย.ต้องมีตราฮาลาล

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ลือ ก่อนจดทะเบียน อย.ต้องมีตราฮาลาล ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทาง สำนักงานนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่า ก่อนจดทะเบียน อย.ต้องมีตราฮาลาล ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง เนื่องจาก การมีเครื่องหมายรับรอง   ฮาลาล ยังไม่เป็นเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน หรือการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา อาหาร   ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ยังไม่มีส่วนรับผิดชอบถึงประเด็นดังกล่าว

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือโทร.  02-590-7000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ไม่จริง ไม่ควรแชร์ต่อ

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด