จำนวนผู้เข้าชม 12,089,270

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กระทรวงศึกษาธิการประกาศหยุดทุกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 12 ก.ค. นี้

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง กระทรวงศึกษาธิการประกาศหยุดทุกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 12 ก.ค. นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีส่งต่อข้อความโดยมีเนื้อหากล่าวว่าคำสั่งฟ้าผ่า!!! สั่งหยุดทุกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. – 12 ก.ค. นี้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะเพื่อการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดบทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสมุทรสาคร) และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่ 6/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กระทรวงศึกษาธิการ มิได้ประกาศหยุดเรียนทุกโรงเรียน แต่ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (On Air, Online, On Demand, On Hand ส่งไปรษณีย์) และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ส่วนพื้นที่อื่น ๆ สามารถพิจารณาจัดการเรียนการสอนได้ทั้ง 5 รูปแบบ คือ On Site, On Air, Online, On Demand, On Hand ดังนั้น กรณีที่มีการแพร่ระบาด หรือการป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ละจังหวัดหรือแต่ละสถานศึกษา อาจพิจารณาไม่ให้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite) ก็ได้ โดยใช้รูปแบบจัดการเรียนการสอนทางไกลแทน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://www.ops.moe.go.th หรือโทร. 02 281 9264

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กระทรวงศึกษาธิการ มิได้ประกาศหยุดเรียนทุกโรงเรียน แต่ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อกำหนดพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content