จำนวนผู้เข้าชม 12,089,149

ข่าวปลอม อย่าแชร์! กระทรวงมหาดไทยออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิดที่ จ. บึงกาฬ

ตามที่ได้มีข้อมูลปรากฎในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องกระทรวงมหาดไทยออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิดที่ จ. บึงกาฬ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิดที่จังหวัดบึงกาฬ ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง การจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยตามข้อกฎหมาย การสร้างมัสยิดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กรณีจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด) เป็นสำคัญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 494/2542 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2542 เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไวต์ www.dopa.go.th หรือโทร. 02 2210151

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิดที่ จ. บึงกาฬแต่อย่างใด และการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  หน่วยงานที่ตรวจสอบ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

Skip to content